วันที่เข้า
วันที่ออก
จำนวนห้อง
ผู้ใหญ่
เด็ก
แกรนด์กกกอดเขาค้อรีสอร์ท
หลังจากที่ทางเจ้าของตระเวณท่องเที่ยวอยู่บ่อยครั้งจึงคิดอยากที่จะมีรีสอร์ทดีๆและตอบโจทย์ความต้องการของนักท่องเที่ยวรุ่นใหม่ ที่ต้องการความทันสมัย เรียบแต่หรูและยังประกอบไปด้วยอุปกรณ์ที่ทันสมัย
สะดวกสบายอย่างครบครัน เขาค้อเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีทิวทัศน์สวยงามและทะเลหมอกตอนเช้า อีกทั้งยังมีเรื่องราวอีกมากมายในอดีตที่อยู่เบื้องหลังธรรมชาติ อันงดงามเหล่านี้ ดังนั้นการออกแบบจึงอิง
กับสภาพธรรมชาติเป็นหลักและต้องการให้ลูกค้าสัมผัสกับทะเลหมอกได้อย่างใกล้ชิด ทันที่ที่เริ่มวันใหม่

โปรโมชั่นของเรา
 
Flag Counter
แกรนด์ กกกอดเขาค้อ รีสอร์ท

333 หมู่ 12 ตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ 67270
โทรศัพท์. 090 802 9993
อีเมล. info@grandkokkodkhaokho.com   เว็บไซต์. http://www.grandkokkodkhaokho.com

ยินดีรับบัตร
© 2016, แกรนด์ กกกอดเขาค้อ รีสอร์ท - ขอสงวนสิทธิ์ ออกแบบโดย 44website